bemyndigande

bemyndigande
• fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura
• tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • befogenhet — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande • kompetens, duglighet, förmåga …   Svensk synonymlexikon

  • fullmakt — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation, myndighet, berättigande …   Svensk synonymlexikon

  • mandat — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura …   Svensk synonymlexikon

  • prokura — • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura …   Svensk synonymlexikon

  • tillåtelse — • godkännande, gillande, samtycke, instämmande, tillstånd • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • behörighet, tillåtelse, rättighet, fullmakt, legitimation, auktorisation …   Svensk synonymlexikon

  • tillstånd — • tillåtelse, tillstånd, fullmakt, auktorisation • fullmakt, bemyndigande, mandat, tillstånd, tillåtelse, prokura • godkännande, gillande, samtycke, instämmande, tillstånd fin., bus., econ. • koncession, tillstånd, licens, ensamrätt • tillstånd,… …   Svensk synonymlexikon

  • fullmakt — I s ( en, er) JUR dokument som styrker fullmakt II s ( en, er) JUR formellt bemyndigande att handla i ngns ställe, äv. att inneha tjänst …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”